Maja Mitrović

Lični podaci

Ime i prezime: Maja Mitrović
Datum rođenja: 12-03-1992
Adresa: ul. Kosovke Devojke, br. 16, Prokuplje
Email: 1mmmaja[at]gmail.com


Obrazovanje

Fakultet: Fakultet umetnosti u Nišu
Vrsta studija: Osnovne akademske studije
Studijski program: Opšta muzička pedagogija
Studijski modul: /
Stečeno stručno zvanje: Diplomirani teoretičar umetnosti
Odsek: Odsek za muzičku umetnost
Godina upisa: 2011
Godina diplomiranja: 2015

Profesionalna karijera:

Trenutno zaposlen(a):
/

Ranije radio(la):
/

Nagrade i priznanja:

III nagrada na Trećem međunarodnom takmičenju komplementarnog klavira

Ostalo:

Član Akademskog hora (2011-2014) i Ženskog hora Studentskog kulturnog centra u Nišu, čiji sam aktivni pevač od 2011. godine
Učestvovala kao volonter na I i II Naučnom skupu sa međunarodnim učešćem
Član studentskog parlamenta 2014/15 godine
Od 2015. godine u redakciji za časopis Aperto nuovo
Za sva pitanja i sugestije kontaktirajte nas putem email adrese info@artf.ni.ac.rs