Dubravka Delić

Lični podaci

Ime i prezime: Dubravka Delić
Datum rođenja: 19/03/1986
Adresa: Bačvanska 14, Kragujevac
Email: delic_dubravka[at]yahoo.com


Obrazovanje

Fakultet: Fakultet umetnosti u Nišu
Vrsta studija: Osnovne akademske studije
Studijski program: Gudački instrumenti
Studijski modul: Violina
Stečeno stručno zvanje: Diplomirani muzičar-violinista
Odsek: Odsek za muzičku umetnost
Godina upisa: 2005
Godina diplomiranja: 2009

Profesionalna karijera:

Trenutno zaposlen(a):
/

Ranije radio(la):
/

Nagrade i priznanja:

Nagrade na Republičkom takmičenju u Beogradu iz oblasti kamerne muzike
Stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije i Fonda ,,Akademik Dragoslav Srejović'' u Kragujevcu
Student generacije na Fakultetu umetnosti u Nišu na muzičkom odseku za školsku 2009/2010.god.

Ostalo:

 Završene specijalističke  studije violine na FU u Nišu (2010-2011.god)
 Završena stručna praksa u Muzičkoj školi ,,dr Miloje Milojević" (jun 2013-jun 2014.god.)
 Seminari violine kod Andree Džekobs, Igora Andrijevskog, Vartkesa Bojadžijana
Za sva pitanja i sugestije kontaktirajte nas putem email adrese info@artf.ni.ac.rs