Marija Dinov

Lični podaci

Ime i prezime: Marija Dinov
Datum rođenja: 06-09-1980
Adresa: Radoja Dakića 47A/35
Email: blenta007[at]gmail.com


Obrazovanje

Fakultet: Fakultet umetnosti u Nišu
Vrsta studija: Osnovne akademske studije
Studijski program: Klavir
Studijski modul: /
Stečeno stručno zvanje: Diplomirani muzičar-pijanista
Odsek: Odsek za muzičku umetnost
Godina upisa: 2001
Godina diplomiranja: 2003

Profesionalna karijera:

Trenutno zaposlen(a):
Fakultet umetnosti u Nišu

Ranije radio(la):
/

Nagrade i priznanja:

/

Ostalo:

/
Za sva pitanja i sugestije kontaktirajte nas putem email adrese info@artf.ni.ac.rs