Milena Pejić

Lični podaci

Ime i prezime: Milena Pejić
Datum rođenja: 07-02-1984
Adresa:
Email: pejic.milena[at]gmail.com


Obrazovanje

Fakultet: Fakultet umetnosti u Nišu
Vrsta studija: Osnovne akademske studije
Studijski program: Klavir
Studijski modul: /
Stečeno stručno zvanje: Diplomirani muzičar-pijanista
Odsek: Odsek za muzičku umetnost
Godina upisa: 2003
Godina diplomiranja: 2008

Profesionalna karijera:

Trenutno zaposlen(a):
Muzička škola Niš

Ranije radio(la):
/

Nagrade i priznanja:

/

Ostalo:

Postdiplomske magistarske studije, studijski program klavir, Fakultet muzičke umetnosti u Skoplju
Za sva pitanja i sugestije kontaktirajte nas putem email adrese info@artf.ni.ac.rs