Ruzica Rajkovic

Lični podaci

Ime i prezime: Ruzica Rajkovic
Datum rođenja: 12-10-1984
Adresa: D.S.Milinka br 3\A
Email: ruzicarajkovic10[at]gmail.com


Obrazovanje

Fakultet: Fakultet umetnosti u Nišu
Vrsta studija: Osnovne akademske studije
Studijski program: Opšta muzička pedagogija
Studijski modul: /
Stečeno stručno zvanje: Diplomirani muzičar-pedagog
Odsek: Odsek za muzičku umetnost
Godina upisa: 2003
Godina diplomiranja: 2007

Profesionalna karijera:

Trenutno zaposlen(a):
Muzicka skola ''Stevan Mokranjac'' Negotin

Ranije radio(la):
/

Nagrade i priznanja:

/

Ostalo:

/
Za sva pitanja i sugestije kontaktirajte nas putem email adrese info@artf.ni.ac.rs