Ivana Ilić

Lični podaci

Ime i prezime: Ivana Ilić
Datum rođenja: 13/03/1982
Adresa:
Email: ika_ni[at]yahoo.com


Obrazovanje

Fakultet: Fakultet umetnosti u Nišu
Vrsta studija: Osnovne akademske studije
Studijski program: Opšta muzička pedagogija
Studijski modul: /
Stečeno stručno zvanje: Diplomirani muzičar-pedagog
Odsek: Odsek za muzičku umetnost
Godina upisa: 2001
Godina diplomiranja: 2006

Profesionalna karijera:

Trenutno zaposlen(a):
/

Ranije radio(la):
 • 09/2009 - 06/2010 : ASDI- Dnevni centar za decu i mlade ometene u razvoju San Kugat- Barselona, Španija
 • 09/2009 - 06/2010 : ASPASIM- Centar za podršku i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom Barselona, Španija

 • Nagrade i priznanja:

  Najbolji diplomirani student na studijskom programu za opštu muzičku pedagogiju 2006. godine

  Ostalo:

  2010. stekla zvanje Master muzikoterapije na državnom univerzitetu Pompeu Fabra u Barseloni, u Španiji i postala član Udruženja profesionalnih muzikoterapeuta Španije. 
  Za sva pitanja i sugestije kontaktirajte nas putem email adrese info@artf.ni.ac.rs