Jovana Janković

Lični podaci

Ime i prezime: Jovana Janković
Datum rođenja: 07-07-1993
Adresa: Majdanpek
Email: joja7793[at]gmail.com


Obrazovanje

Fakultet: Fakultet umetnosti u Nišu
Vrsta studija: Master akademske studije
Studijski program: Opšta muzička pedagogija
Studijski modul: /
Stečeno stručno zvanje: Master teoretičar umetnosti
Odsek: Odsek za muzičku umetnost
Godina upisa: 2016
Godina diplomiranja: 2018

Profesionalna karijera:

Trenutno zaposlen(a):
Gimnazija "Mile Arsenijević Bandera",OŠ "12.septembar", Majdanpek

Ranije radio(la):
/

Nagrade i priznanja:

/

Ostalo:

Učešće na Kursu za mlade dirigente u Gentu, Belgija, jul 2019 godine, kao stipendista Noel Munet fondacije,
Music Teacher na online platformi za učenje muzike Playwithapro.com,
Ostvarena saradnja sa izdavačkom kućom "Klett" kao recenzent novih udžbenika za Muzičku kulturu,
Učesnik nekoliko seminara i konferencija širom zemlje (Nove tehnologije u obrazovanju, Uvođenje u muziku:inovacije u savremenoj muzičkoj pedagogiji, Seminar za dirigente - od tradicionalnog ka inovativnom...)
Za sva pitanja i sugestije kontaktirajte nas putem email adrese info@artf.ni.ac.rs