Bojana Milošević

Lični podaci

Ime i prezime: Bojana Milošević
Datum rođenja: 01-01-2019
Adresa: Trg Oslobođenja br 2
Email: bojannamil[at]gmail.com


Obrazovanje

Fakultet: Fakultet umetnosti u Nišu
Vrsta studija: Master akademske studije
Studijski program: Opšta muzička pedagogija
Studijski modul: /
Stečeno stručno zvanje: Master teoretičar umetnosti
Odsek: Odsek za muzičku umetnost
Godina upisa: 2019
Godina diplomiranja: 2019

Profesionalna karijera:

Trenutno zaposlen(a):
/

Ranije radio(la):
/

Nagrade i priznanja:

Dve II i jedna III nagrada na Međunarodnom takmičenju komplementarnog klavira (2013-2017.)

Ostalo:

/
Za sva pitanja i sugestije kontaktirajte nas putem email adrese info@artf.ni.ac.rs